محصولات با قیمت مصوب

شرايط خريد اين کالا:

  • با يک کد ملي تنها يک‌بار مي‌توانيد از کالاهاي قيمت مصوب خريد کنيد.
  • ارسال تصوير کارت ملي خريدار الزامي است.